Hlavní strana Praktické informace pro rodiče Zdravá MŠ Činnosti probíhající v MŠ

Činnosti probíhající v MŠ

Tématická část : Sportujeme a jsme zdraví 24. 9. - 24. 5. 2019
Charakteristika.: Přiblížení důležitosti pravidelného sportování a životosprávy pro zdraví. Seznámení se s významem sportu a zdravé výživy pro vývoj lidských orgánů, částí těla a celého organismu, seznámení se s druhy sportu, s bezpečným chováním.

Kompetence = co by měly děti zvládnout během předškolního věku:
Má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích.
Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost.
Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti

Cíle, která děti plní a ke kterým jsou vedeny děti při činnostech v průběhu dne:

Samostatně uspokojovat tělesné potřeby podle individuálně pociťované potřeby (míry) společensky přijatelnou formou.
Lidské tělo a aktivní pohyb:  Rozvíjet všechny smysly.
Znát názvy částí těla, smyslových orgánů, některých vnitřních orgánů a jejich funkce.
Rozvíjet a kultivovat pohybovou koordinaci s hudbou.
Správně provádět jednoduché pohyby a cviky.
Uspokojovat osobní potřebu pohybu.
Vědomě uvolnit svalové napětí, ovládat vdech i výdech.
Zaujímat pozitivní postoj k pohybu a sportování.
Rozlišovat bolest a lokalizovat ji.
Odhalovat rizika ohrožující jeho bezpečnost.
Znát pravidla bezpečného chování chodce v dopravním provozu.
Znát, co mu pomáhá být zdravé a v bezpečí.
Zvažovat situace z hlediska bezpečí.
Neodmítat zdravou výživu.
Mít představu o tom, jak vypadá a jakého je pohlaví.
Rozlišit činnosti, které může dělat samo a které mohou vykonávat jen dospělí.
Přijímat svět pozitivně.
Respekt a tolerance:  Mít rozvinutou potřebu svobody.
Rozlišit žalování od potřeby informovat dospělého.
Vědět, že kontakty s některými dospělými mohou být nebezpečné.

Spoluvytvářet prostředí pohody ve třídě.
Odhalovat rizika i přínosy zvažovaných řešení.
Vědět, že vše se časem vyvíjí a proměňuje.

Konkrétní činnosti, které budou děti provádět, jsou vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd